Op verschillende plaatsen in het lichaam voorkomend of optredend. Voorbeelden: multipele sclerose (= MS), multipele tumoren of gezwellen (meestal na uitzaaiing), multipele infectie-haarden.