Mogelijke oorzaken van MS (o.a.):
- virus-infectie
Virus dat pas lange tijde na besmetting actief wordt (= lange incubatietijd) en dan het myeline (= witte zenuwstof) van het ruggenmerg aantast
- auto-immuunziekte: stoornis van het afweersysteem (= immuun-systeem) waardoor anti-stoffen worden aangemaakt die myeline afbreken (= auto-immuun-reactie)
- combinatie van bovengenoemde oorzaken
- onbekende oorzaken (= primaire of idiopathische MS)

Terug naar multipele sclerose