Mogelijke verschijnselen bij MS (o.a.):
- duizeligheid
- evenwichtsstoornissen (= vertigo)
- gezichtsstoornissen (o.a. wazig en dubbelzien)
- stoornissen van de tastzin: tintelingen en ongevoeligheid (= paresthesie)
- bevingen (= tremoren),
- stijfheid
- onzekere gang (verminderde spiercontrole en -coördinatie)
- plas-problemen (= mictie-stoornissen)
- spierzwakte,
- abnormale vermoeidheid
- sexuele problemen, o.a. impotentie,verminderd orgasme,

Terug naar multipele sclerose