Mogelijke oorzaken van mysasthenia gravis (o.a.):
Stoornis van het afweer- of immuunsysteem (= auto-immuunziekte). Hierdoor is prikkeloverdracht van zenuw op spier verstoord. De ziekte kan aan het licht komen (= luxeren) na een infectieziekte met koorts, psychologische stress, overmatig schildklier-activiteit (= hyper-thyroïdie), na gebruik van bepaalde medicijnen, tijdens de periode voor de menstruatie (= premenstruele periode) of tijdens de periode na de bevalling (= puerperium).

Terug naar myasthenia gravis