Aandoening waarbij de deling van de bloedvormende (= haemopoëtische) cellen in het beenmerg is verstoord.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Lichaamszwakte, vermoeidheid, verminderde eetlust (= anorexie), gewichtsverlies, vol gevoel in de buik, ademtekort (= dyspnoe), opgezette lymfeknopen (= lymphadenopathie), bloedarmoede (= anemie), bleekheid, bloedbeeld-afwijkingen, vergrote milt en lever, stoornissen in de afweer (= immunodeficiëntie), auto-immuunziekten, huidvlekken (petechiae), acute myeloïde leukemie (= AML).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen
- bestraling
- bloedplaatjes-transfusie,
- corticosteroïden
- antibiotica

zie ook:
- myelodysplasie
- leukemie

Terug naar beenmerg-aandoeningen