Bindweefselvorming in het beenmerg, waardoor de vorming van het bloed (= hematopoïese) en met name die van de rode bloedcellen (= erytropoïese) geleidelijkaan vermindert en uiteindelijk geheel stopt. De aandoening komt het meest voor tussen 50-70 jaar. De overlevingskans is meestal 10 jaar of langer.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- onrijpe, verminderd aantal en vervormde rode (= anemie) en witte bloedcellen (= leukopenie) in het bloed, buikpijn door vergrote lever en/of milt, infecties (door verminderde afweer), vermoeidheid, kortademigheid, vermagering

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: stimulering van de productie van rode bloedcellen (erytropoëtine)
- bloed-transfusie: infusie met bloed of rode en witte bloed-concentraten
- beenmerg-transplantatie
- verwijdering van de milt
- combinatie van bovengenoemde behandelingen

Terug naar beenmerg-kanker