Vorm van depressiviteit die vooral optreedt in het najaar en afhankelijk lijkt te zijn van het dan heersende type (herfst)weer.

Terug naar depressiviteit