Sterk verminderde doorbloeding van het lichaam (= circulatoire shock) door een blokkade (= obstructie) van het hart (bijv. 3e graads hartblok) of de bloedvaten (bijv. afklemming).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Bleekheid, flauwvallen, bewusteloosheid en slecht functioneren van vrijwel alle organen.

Terug naar shock