Overmatige ophoping van lichaamsvocht in de ruimte tussen de lichaamscellen (= interstiti├źle ruimte). De vochtophoping kan plaatsvinden in organen (bijv. hersen-oedeem), lichaamsholten (o.a. buikwaterzucht) en/of onder de huid (= perifeer oedeem).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Plaats en omvang van de zwelling en de ernst van de drukpijn zijn sterk afhankelijk van de plaats en ernst van de vochtophoping.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Kneuzingen, operaties, tand-extracties, ontstekingen door micro-organismen, hartfalen (o.a. enkel-oedeem), nefrotisch syndroom, non-Hodgkin-syndroom, angioneurotisch oedeem, zwangerschap, corticosteroïden.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- genezen van de oorzaak (= causale/curatieve therapie)
- medicijnen: o.a. bloeddrukverlagers (= anti-hypertensiva), hartfaal-middelen, plasmiddelen (= vocht-afdrijvende middelen = diuretica)