Bij oorpijn bij kinderen is er meestal sprake van een ontsteking van het middenoor (otitis media). De oorpijn kan als zeer pijnlijk worden ervaren. Oorpijn gaat meestal binnen 10 dagen weer vanzelf over, maar kan ook enkele weken of langer duren.
Oorpijn bij volwassenen wijst meestal op een ontsteking van de uitwendige gehoorgang (otitis externa). De oorontsteking geneest meestal binnen 3 weken spontaan.

Symptomen van oorpijn

Mogelijke symptomen bij oorpijn:
Middenoorontsteking:
Huilerig en hangerig (kinderen), slecht eten, zeurende, hevige of stekende pijn in het oor, vaak koorts, etterig en/of bloederig vocht uit één of beide oren, naar oren slaan of grijpen en/of met hoofd rollen (baby's), doorbreken van het trommelvlies, (blijvende) doofheid
Uitwendige oorontsteking : o.a. rode, schilferige huid van het oor, soms vocht uit oor, tijdelijke doofheid ('dicht oor').

Behandeling van oorpijn

Beschikbare behandelingen van oorpijn:
- Behandeling van de oorzaak[ (causale/curatieve behandeling): o.a. antibioticum bij bacteriële infectie van de gehoorgang of het middenoor
- Openen van de verbinding tussen mond- en oorholte (buis van Eustachius): neusdruppels/-spray: o.a. xylometazoline, Otrivin®.
- Pijnbestrijding:
- Pijnstillende oordruppels: o.a. lidocaïne- en Otalgan® Oordruppels

Let op!
- Geen oordruppels gebruiken bij gescheurd trommelvlies!
- Gebruik de oor- of neusdruppels niet vaker dan 3 x daags en niet langer dan 7 dagen achter elkaar.
- Gewone pijnstillers, waaronder paracetamol
- Homeopathische middelen

Oorzaken van oorpijn

Mogelijke oorzaken van oorpijn:

(1) Middenoorontsteking (otitis media)
Verkoudheid (meestal), verstopping van de buis van Eustachius (die het middenoor met de neus-/keelholte verbindt) waardoor:
- het middenoorvocht niet weg kan en zich ophoopt in het middenoor (oorzaak van de pijn)
- een ontsteking van het middenoorslijmvlies kan ontstaan, wat extra vochtvorming tot gevolg heeft.

Let op!
Als de druk van het vocht in het middenoor te groot wordt, kan het trommelvlies breken, waarna het vocht via het scheurtje in het trommelvlies en de uitwendige gehoorgang het oor verlaat. De oorpijn neemt dan meestal snel af. Scheurtjes in het trommevlies genezen met achterlating van een litteken. Herhaald breken van het trommelvlies kan toenemende doofheid tot gevolg hebben.

(2) Uitwendige oorontsteking (otitis externa)
- Infectie van het slijmvlies van de uitwendige gehoorgang met bacterie of virus (vooral na zwemmen in vervuild water)
- Schoonmaken van de gehoorgang met een wattenstokje (ophoping van oorsmeer diep in de gehoorgang)

Naar de (huis)arts?

Raadpleeg de (huis)arts:

in het geval van kinderen:
- als kinderen van 0-2 jaar oorpijn (lijken te) hebben.
- als een kind ouder dan 3 jaar 3 dagen oorpijn met koorts heeft.
- als een kind binnen 1 jaar voor de 3e keer oorpijn heeft.
- als een kind met oorpijn alsmaar huilt.

in het geval van volwassenen:
- als de oorpijn zeer pijnlijk is.
- als de oorpijn langer dan 2 weken duurt.

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \" Oorpijn\", juni 2003

Terug naar ooraandoeningen