Aangeboren spleet in één of meer van de onderste (= lumbale) wervels van de ruggegraat. Hierdoor blijft een deel van het ruggemerg onbeschermd. De aandoening komt bij 1 op de 1000 pasgeborenen voor.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Zeer uiteenlopende misvormingen van het lichaam en inwendige organen.
NB. Aard en ernst van de verschijnselen zijn afhankelijk van de plaast en omvang van de aandoening en verschillen daarom zeer sterk per patiënt.

Mogelijke oorzaak (o.a.)
- gebrek aan foliumzuur in de voeding van de moeder aan het begin van de zwangerschap

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- afbreken van de zwangerschap: indien open rug is vastgesteld door middel van echografie en vruchtwaterpunctie (veel alfa-proteïnen in vruchtwater)
- fysiotherapie: soepel houden van spieren en gewrichten
- operatie: dichten van de opening en ter behandeling van eventueel waterhoofd, nier- of blaasafwijkingen en lichamelijke misvormingen
- intensieve verzorging en/of verpleging (afhankelijk van de ernst van de aandoening)

zie ook: wervelkolom-aandoeningen

Terug naar aangeboren aandoeningen