Tegengif (= antidotum): Narcan® (zie hieronder)

zie ook:
- vergiftigingen (= intoxicaties)
- tegengiften (= anti-dota)

Terig naar opiaten

Medicijnen

Narcan®