De Opiumwet verbiedt het gebruik van en de handel in alle genotmiddelen met een geestverruimende werking (= drugs), maar maakt onderscheid tussen drugs met een aanvaardbaar risico en drugs met een onaanvaardbaar risico.
Softdrugs, zoals hasj, zijn drugs met een aanvaardbaar risico
Harddrug, zoals amfetamine, cocaïne en XTC zijn drugs met een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid

Terug naar drugs