Bloeddrukdaling als gevolg van (te snel) opstaan uit zittende of staande positie. Komt vaak voor bij ouderen.

zie: hypertensie, orthostatische