Ziekte (-pathie) van bot- (= os) en/of kraakbeen (chondreo-).

Terug naar bot-aandoeningen