Mogelijke oorzaken van overdosering (o.a.):
- de (huis)arts heeft een te hoge dosering voorgeschreven
- de (huis)arts of verpleegkundige heeft een te hoge dosering gegeven
- de apotheker heeft een te hoge dosering op het etiket gezet of meegegeven
- de patiënt neemt of de begeleider/verzorger) geeft teveel of te vaak medicijnen omdat de dosering op etiket of in de bijsluiter niet wordt begrepen of omdat de gebruiksaanwijzing niet duidelijk is.
- de patiënt gebruikt bewust meer medicijn dan is voorgeschreven door de arts of in de bijsluiter is aangegeven omdat hij/zij vindt dat het medicijn niet snel of sterk genoeg werkt
- de patiënt heeft ernstige persoonlijke problemen en gebruikt bewust een veel te hoge dosering om de aandacht te krijgen voor die problemen of om zichzelf te doden (= suïcidale neigingen).

NB. Lees als u twijfelt aan de juistheid van de dosering de bijsluiter in de verpakking (zie: 'Gebruikelijke dosering').

Terug naar overdosering