Mogelijke maatregelen om overdosering te voorkómen (o.a.):
- Gebruik medicijnen altijd strikt volgens het voorschrift op het etiket en/of in de bijsluiter van de verpakking.
- lees de bijsluiter of neem contact op met de (huis)arts of apotheker als u twijfelt aan de juistheid van de dosering.
- lees de bijsluiter of neem contact op met de (huis)arts of apotheker als u niet (meer) weet hoe u de medicijnen moet gebruiken.
- Raadpleeg eerst uw (huis)arts of apotheker als u zelf de dosering van uw medicijn(en) wilt verhogen.

Terug naar overdosering