Nadat een X-gebonden recessieve aandoening zoals hemofilie of Duchenne-spierdystrofie in een familie is vastgesteld, kan bij alle familieleden genetisch onderzoek worden gedaan om vast te stellen hoe groot de kans is op het worden van draagster of ziek worden. Verzameling van informatie over de verspreiding van een erfelijke aandoening binnen de familie (= genaeologisch onderzoek) kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn. Zo nodig kunnen ook toekomstige partners op de aanwezigheid van een bepaald gendefect worden getest.
Bij voldoende vermoeden kan prenataal onderzoek worden gedaan om al vóór de geboorte te weten te komen of het kind de ziekte zal krijgen of draagster zal worden.

NB. Bij de betreffende patiëntenverenigingen kan meestal goede informatie worden verkregen over de kans op de overerving van erfelijke aandoeningen op de kinderen.

zie ook: kans op overerving

Terug naar overerving