Geen of onvoldoende vermogen om de urine op te houden, waardoor onwillekeurige urine-lozingen (= mictio involuntario) plaatsvinden.

Men spreekt van urine-incontinentie wanneer iemand tenminste 2 x per maand ongewild urine verliest.
Overloop- of druppel-incontientie komt vooral voor op oudere leeftijd.

Als de urine alleen afloopt bij volle blaas, wordt gesproken van actieve of intermitterende urine-incontinentie. Als er voortdurend urine lekt wordt van passieve of permanente urine-incontinentie gesproken.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Ongewild druppelsgewijs lekken van urine.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Stoornissen in de urinewegen, als gevolg van een een verstoorde blaassluitspier- of mictie-reflex en verzwakte bekkenbodem-spieren, waardoor
de blaas overrekt wordt en de urine-opslagcapaciteit is verminderd. Hierdoor loopt de blaas als het ware over.
Overloop-incontinentie komt ook voor bij vernauwing van de pisbuis, vergrote prostaat, nierstenen en tumoren.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- verblijfskatheter of dagelijkse catheterisatie, oefeningen
- urine-incontinetie-middelen ter verbetering van de urine-uitstroom
(zie ook hieronder), o.a. alfuzosine (Xatral®), prazosine (Minipress®), tamsulosine (Omnic®) en terazosine (Hytrin®)
- operatie

Terug naar urine-incontinentie