Bleekheid van het gezicht. Een veel voorkomend ziekteverschijnsel (= symptoom), maar met name bij bloedarmoede (= anemie) en infectie-ziekten.