Behandeling van bijkomende verschijnselen (o.a.):
- bevingen (= tremoren): parsympathicolyticum, zoals biperideen (= Akineton®), dexetimide (= Tremblex®), orfenadrine, trihexyfenidyl (= Artane®).
- angst: meestal als gevolg van een depressie (zie hieronder), zo niet dan met een angst-dempende middel
- inslaap-stoornissen als gevolg van verhoogde dopamine-concentraties in de hersenen: (1) laatste dag dosis levodopa aan begin van avond innemen of verlagen of (2) benzodiazepinen
- depressie: zie anti-depressiva
- psychotische verschijnselen (= 'vreemd gedrag'), verwardheid, hallucinaties: (1) dopaminerge dosering verlagen, (2) lage dosering van een atypisch antipsychoticum (zie anti-psychotica)
- dementie (vooral bij bejaarde Parkinson-patiënten): zie dementie-middelen

Terug naar Parkinson

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas, 2004
- Geneesmiddelenbulletin, 2004(38)7