Plotselinge (= acute) toename van het boezem- of sinusritme van het hart tot 160-200 slagen per minuut, meestal gedurende enkele minuten, die meestal ook weer plotseling eindigt.

Terug naar tachycardie