Immunisatie (= ongevoelig maken) betekent bescherming tegen infectieziekten door inenting met vaccins of immunoglobulinen (Ig). Hierdoor wordt de lichamelijke afweer tegen infecties vergroot.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- actieve immunisatie, waarbij het lichaam na inenting zelf afweerstoffen aanmaakt: zie vaccins
- passieve immunisatie, waarbij de afweerstoffen aan het lichaam worden toegevoegd: zie immuno-globulinen (= afweerstoffen)
- gecombineerde immunisatie met zowel vaccin als immunoglobulinen

Terug naar afweersysteem