Uitscheiding van de suiker xylulose in de urine als gevolg van een erfelijk tekort aan het enzym dat xyloketose afbreekt. De aandoening komt zeer zelden voor, verloopt meestal zonder verschijnselen en behoeft geen behandeling. De aanwezigheid van xylulose in het bloed kan leiden tot een foute suikerziekte-diagnose .

Terug naar suiker-stofwisselingaandoeningen