Aandoening van één of meer perifere zenuwen (= alle zenuwen die niet tot het centrale zenuwstelsel behoren).

Onderscheiden worden o.a.:
- mono-neuropathie
Hierbij is één enkele zenuw aangedaan (o.a. carpale tunnel-syndroom).
- multiple mono-neuropathie
Hierbij zijn een paar zenuwen aangedaan.
- poly-neuropathie: aandoening van vele zenuwen verspreid over het hele lichaam (o.a. diabetische neuropathie)
- tintelingen

Terug naar perifere zenuwaandoeningen