Vermijden van geslachtelijke gemeenschap tijdens de ca. 4 dagen durende vruchtbare periode halverwege de menstruatiecyclus (= ca. 2 weken vóór de volgende menstruatie). Omdat de eicel ook vroeger of later kan vrijkomen of omdat men zich vergist bij het bepalen van de vruchtbare periode is periodiek onthouding een onbetrouwbare anti-conceptiemethode.

Terug naar anti-conceptie

Bronnen:
- Patiëntenfolder \"Voorbehoed-middelen\", NHG, januari 2004