Indeling van pijn naar aard en oorzaak:
- lichamelijk : pijn met een lichamelijke oorzaak
- psycho-somatisch: lichamelijke pijn met een psychische oorzaak
- psychisch: geestelijk pijn of psychisch lijden

Terug naar pijn