Mogelijke vormen van pneumothorax (o.a.):
- ongecompliceerd/spontaan: scheurtje in (ver)zwak(t) gedeelte van de long; zonder aanwijsbare oorzaak; meestal volledige herstel; meestal < 40 jaar
- gecompliceerd/spontaan: long-scheurtje als gevolg van een ernstige long-aandoening, zoals long-emfyseem, taaislijmziekte (= cystische fibrose), long-abces en long-tuberculose; genezing vaak moeilijk; hetsel niet altijd volledig
- spanningspneumothorax: ernstige tot levensgevaarlijk; vaak wél lucht instroom, maar geen uitstroom (ventielwerking) waardoor de druk in de pleuraholte zeer groot wordt en de long volledig dichtklapt (= klaplong) en o.a. het hart wordt weggedrukt; onmiddellijke behandling is vereist

Terug naar pneumothorax