Voor; voorafgaande aan.

Bijv. pre-menstrueel (= voorafgaande aan de menstruatie), pre-nataal (= voor de geboorte), pre-seniel (= voorafgaande aan de ouderdom).