Het percentage van de bevolking (= populatie) dat gedurende een bepaalde periode aan een bepaalde ziekte lijdt.

Terug naar vóórkomen van ziekten