Voorbehoed-methode die bestaat uit een driemaandelijkse injectie met hormonen die de eisprong (= ovulatie) en daarmee zwangerschap voorkómen. Na één of twee injecties blijft de menstruatie meestal geheel uit. Een enkele keer treedt onverwacht nog wat bloedverlies op. Mogelijke bijwerkingen zijn o.a. puistjes en gewichtstoename. Na stoppen met de injecties kan het tot één jaar duren voordat de menstruatie weer op gang komt. Gedurende die tijd is de vruchtbaarheid verminderd.

zie ook:
- anti-conceptie
- Pil-watch


Bronnen:
- Publieksfolder \"Voorbehoed-middelen\", NHG, januari 2004