Uiteenlopende lichamelijke (soma = lichaam) verschijnselen, waaronder pijn, met een psychische oorzaak. Dit wordt in medisch-psychologische termen conversie genoemd.
Overmatige gespannenheid (= stress), angst en ook inbeelding (= auto-suggestie) spelen daarbij vaak een grote rol.
Een bijzondere vorm van psycho-somatische klachten is het opnieuw beleven van klachten waarvan men vroeger last heeft gehad maar inmiddels van is genezen. Hiertoe behoort ook het voelen van pijn aan lichaamsdelen of ledematen die operatief zijn verwijderd (= fantoom-pijn).

Behandeling van psychische aandoeningen:
- zo mogelijk geruststelling door arts of psychotherapeut; wanneer de klachten blijven terugkeren kan toch sprake zijn van een psychische aandoening die behandeling behoeft
- psychotherapie
- psycho-farmaca

zie ook:
- somatoforme aandoeningen
- Münchhausen-syndroom

Terug naar psychische aandoeningen