De verschijnselen bij psychosen (= psychotische symptomen) worden onderverdeeld in:
(1) Positieve verschijnselen: o.a.
- hallucinaties: door de patiënt als 'echt' ervaren, afwijkende ('vreemde') gedachten en waarnemingen m.b.t. beeld, geluid ('stemmen horen'), voelen, smaak, etc.
- wanen: sterk afwijkende persoonlijke overtuigingen omtrent de eigen persoon die niet door anderen worden geaccepteerd
- verwardheid: te traag of te snel, chaotisch, onhelder denken
(2) Negatieve symptomen (o.a.)
Ontbreken van gevoelens en/of gedrag die normaal wel aanwezig zijn, zoals:
- ongevoeligheid (= emotionele afvlakking)
- verminderd initiatief tot handelen
- verminderd sociaal contact
- denk-/redeneer-aandoeningen (= cognitieve aandoeningen), waardoor de ervaren werkelijkheid verkeerd wordt begrepen
(3) Stemmingsaandoeningen (= affectieve symptomen) o.a.
- sombere stemming (= deressiviteit)
- verminderde zelfwaardering (= gevoel van onzekerheid)
- wanhoop
- verminderde of verlies van levenszin
- gedachten aan zelfdoding (= suïcidale gedachten)
- zelfdodingsgedrag (= suïcidaal gedrag)

NB.
- Bij een 'gewone' depressie overwegen de negatieve en affectieve verschijnselen.
- Bij schizofrenie komen zowel de positieve, negatieve als affectieve verschijnselen voor.

Terug naar psychose