Ongevoelig, onontvankelijk. Voorbeeld: refractaire periode van het hart: periode waarin het hart geen nieuwe prikkels kan vormen.