Resistentie
Weerstand van een micro-organisme (bacterie, virus, schimmel, etc.) tegen de werking van medicijnen. Zo zijn resistente bacteriën bacteriën die ongevoelig zijn (geworden) voor een anti-bioticum en resistente virussen voor antiviale middelen.
Bij verkeerd gebruik van anti-biotica (bijv. kuur niet afmaken, gebruik van te lage doseringen of onnodig gebruik) kan een bacterie door aanpassing (= adaptatie of mutatie) ongevoelig worden voor dat anti-bioticum.
Multi-resistent betekent dat een organisme ongevoelig is (geworden) voor meer dan één antibioticum en daarom (soms zeer) moeilijk is te bestrijden. Voorbeelden zijn bepaalde tbc-bacteriën (= Mycobacteriën) en de zgn. ziekenhuis-bacterie (MRSA = Multi-Resistente Stafylococcus aureus).
Het gevaar van het optreden van (multi)resistentie kan worden verminderd als (1) patiënten een antibioticum-kuren altijd helemaal af maken, ook als de klachten zijn verdwenen en (2) als artsen het voorschrijven van anti-microbiele zo beperken (bijv. geen antibioticum voorschrijven bij griep of andere virale aandoeningen).


zie ook: mutatie

Terug naar micro-organismen