Teruggaand. Voorbeeld: retrograde amnesie: teruggaand geheugenverlies, d.w.z. het geheugenverlies betreft alleen vóór terugkeer van het geheugen (na herstel van de ziekte).