RNA (= ribonucleic acid, ribonucleïnezuur) is een complexe structuur die bestaat uit twee in elkaar gedraaide strengen of spiralen (= dubbele helix) met dwarsverbindingen of treden (wenteltrap-vorm).
De beide RNA-strengen bestaan ieder uit een reeks van fosfaat-suiker-moleculen.
De RNA-dwarsverbindingen of treden tussen beide strengen bestaan uit twee basen (= basenparen), die aan elkaar zijn verbonden door zogenaamde waterstofbruggen.
Er zijn zijn twee verschillende basenparen (= 'treden van de wensteltrap') mogelijk, namelijk de combinatie adenine en uracil en de combinatie cytosine en guanine. Deze vier basen worden meestal aangeduid met de letters A, U, C en G.


zie ook:
- genetische code
- RNA-vormen
- vorming van boodschapper-RNA (= transcriptie)
- DNA
- eiwitproductie

Terug naar eiwitproductie