Mogelijke oorzaken van rusteloze benen (= RLS) o.a.:
- primaire vorm (kenmerkend: normale bloedwaarden): verstoring van de dopamine-huishouding (= dopaminerge systeem) in de hersenen, zoasl bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme
- secundaire vorm (meestal met afwijkende bloedwaarden): einde van de zwangerschap, suikerziekte (= diabetes mellitus), nier-aandoeningen met verhoogd ureumgehalte in bloed en urine, ijzergebrek, schildklier-aandoeningen, reumatoïde artritis (= RA), bijwerking van medicijngebruik (o.a. plasmiddelen, tricyclische antidepressiva (= TCA's), calcium-antagonisten, mantidine (= Symmetrel®), epilepsie-middelen (= anti-epileptica)

Terug naar rusteloze benen

Bronnen:
- Geneesmiddelwijzer, maart 2005