Hiermee worden seksuele gedragingen bedoeld die algemeen worden geaccepteerd als zijnde 'normaal' of 'natuurlijk' (in moreel opzicht).
In de meeste landen wordt nog steeds alleen heteroseksualiteit volledig geaccepteerd. Homoseksualiteit en biseksualiteit worden ook in de Westerse cultuur door lang niet alle groeperingen in gelijke mate geaccepteerd.
De manier waarop geaccepteerde seksuele gedragingen in het openbaar, maar ook in de intieme sfeer, (mogen) worden beleefd, wordt sterk bepaald door de gedragsregels (= sexuele moraal) van de groep waartoe men behoort.

NB. Voor àlle seksuele gedragingen, dus ook de wettellijk toegestane tussen volwassenen en minderjarigen (= jonger dan 18 jaar) gelden zeer strenge wettelijke beperkingen en verboden.

Terug naar seksueel gedrag