Een normale slaap bestaat uit 4-5 slaap-cycli van 1,5 uur. In totaal duurt een normale slaap 5-10 uur (dit verschilt van persoon tot persoon). Het is normaal dat de slaap 2-3 x wordt onderbroken (meestal zonder dat men zich dat herinnert).

Een slaap-cyclus bestaat uit de volgende 5 stadia:
(1)Lichte slaap
- 1e stadium: geleidelijke afname van de hersen-activiteit met verdwijnen van de alfa-golven van het EEG (= electro-encefalogram)
- 2e stadium: optreden van van slaapspoelen en scherpe golven (= K-complexen) in het EEG
(2) Diepe slaap (Eng. slow wave sleep)
- 3e stadium: 20-50% van het EEG bestaat uit grote, langzame delta-golven
- 4e stadium: meer dan 50% van het EEG bestaat uit grote, langzame delta-golven
(3) REM-slaap ; REM = rapid eye movement)
- 5e stadium: snelle oogbewegingen in dezelfde richting, 'normaal' actief EEG en dromen. De wekdrempel is laag tijdens de REM-slaap.

NB.
- Bij ouderen wordt de slaap van nature geleidelijk aan minder diep, minder stabiel (vaker en langer onderbroken) en korter (ca. 1 uur). Ouderen halen dit verloren uur meestal overdag weer in door middel van dutjes.
- Dutjes gedurende de uren vóór het slapen gaan kunnen beter worden vermeden omdat ze een negatieve invloed hebben op de nachtelijke slaapkwaliteit.

zie ook: slaapaandoeningen