Aandoeningen waarbij het slikken moeilijk (= dysfagie) of onmogelijk is geworden (= afagie).

zie ook:
- oorzaken
- verschijnselen
- behandeling
- slikken

Terug naar keel-aandoeningen