Mogelijke verschijnselen bij slikproblemen (= dysfagie) o.a.:
- vaak slikken
- vaak keel schrapen
- kwijlen
- pijn bij slikken
- (heel) langzaam eten
- moeite met doorslikken van etensresten in de mond ('naslikken')
- vaak hoesten en/of proesten
- heesheid
- schorheid
- moeilijk kunnen eten (vooral vast voedsel)
- gewichtsverlies
- pijn op de borst (onder het borstbeen)
- snel moe

NB. Problemen met slikken kunnen zich in vier verschillende fasen voordoen (zie ook slikken). In deze fasen doen zich verschillende verschijnselen en klachten voor.

Terug naar slikproblemen