Ontsteking (= -itis) van het slijmvlies van de slokdarm (= oesofagus).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Pijn en op termijn slokdarm-beschadiging, -erosie, - bloedingen (= oesofageale hemorragie) en -zweren (= ulcus oesofageale).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- regelmatig terugvloeien (= reflux) van zure maag-inhoud in de slokdarm (= reflux oesofagitis)

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- aanpassing van het dieet (geen koolzuur- en/of alcohol-houdende dranken) en eetwijze.
- medicijnen (zie ook hieronder): maagzuur-neutraliserende middelen (= antacida) en peptische middelen (o.a. maagzuur-remmers)

Terug naar slokdarm-aandoeningen