Gedeeltelijke (= eenzijdig) of totale (= tweezijdige) verlamming van de spieren die de stembanden bewegen voor de vorming van stemgeluid. De stembanden kunnen 'gesloten staan' (= spreekstand) of 'open staan' (= ademstand).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- gedeeltelijke of totale spraakverlamming
- voedsel of vloeistof bij inademen en/of slikken in luchtpijp (= trachea) en longen

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- hersen-aandoeningen, zoals hersen-infarct (= beroerte), hersentumor of dementie
- beschadiging, tumor of ontsteking van de zenuwen die naar het strottenhoofd (= larynx) lopen

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- afsluiting van een eenzijdige openstaande stemband (om de opening naar de luchtpijp te sluiten en spreken gedeeltelijk mogelijk te maken)
- opening van tweezijdig gesloten stembanden om ademen mogelijk te maken
- opening met buisje in de luchtpijp (= tracheostomie) om ademen mogelijk te maken
- chrirugische ingreep om de stembanden operatief te herstellen

Terug naar stemband-aandoeningen