(1) Verwijderen van micro-organismen: bijvoorbeeld koken of pasteuriseren van melk

zie ook: micro-organismen

(2) Onvruchtbaar maken
- man: eenvoudige anticonceptie-methode (ca. 10-15 minuten) waarbij de zaadleiders worden doorgeknipt. Hierdoor komen geen zaadcellen (= spermatozoën) meer in het sperma terecht.
- vrouw: anticonceptie-methode waarbij de eileiders in de buikholte worden afbonden. Hierdoor komen geen eicellen (= ova) meer in de eileider en de baarmoeder terecht.

NB. Sterilisatie is in principe niet omkeerbaar!

zie ook: anti-conceptie

Bronnen:
- Patiëntenfolder \"Voorbehoed-middelen\", NHG, januari 2004