Infectie van de dunne darm met parasieten.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Vage buikklachten, spijsversteringsstoornissen (= dyspepsie), verstoorde opname van voedsel in de darm (= malabsorptie), verminderde weerstand waardoor ernstige ziekten kunnen ontstaan.

Oorzaak
Darm-infectie met de parasiet Strongyloides stercoralis.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: ivermectine, Stromectol®

Terug naar infecties met parasieten