Ontsteking van het klepje (= epiglottis) van het strottenhoofd (= larynx), meestal bij kinderen van 2-5 jaar.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Neus/keel-ontsteking en -mogelijk ernstig- bemoeilijkte ademhaling.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Infectie met de griepbacterie Haemophilus influenzae type B (meestal).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medicijnen: anti-biotica

Terug naar strottenhoofd-aandoeningen