Problemen met spreken, schrijven, lezen en/of begrijpen (= alexie) als gevolg van een hersen-letsel (meestal in de linker hersenhelft).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Hersenletsel door ongeluk, verwonding, beroerte, hersenbloeding, hersentumor

zie ook: vormen

Terug naar hersen-aandoeningen