Mogelijke vormen van afasie (o.a.):
- alexie (= leesblindheid): niet kunnen lezen en schrijven van woorden
- anamnetische afasie: niet kunnen vinden van de juiste woorden in het taalgeheugen
- associatieve afasie: verkeerde zinsbouw
- auditieve afasie: niet of verkeerd verstaan van woorden
- Broca-afasie: verkeerde woordkeuze terwijl men weet wat men wil zeggen
- dyslexie (= woordblindheid, optische afasie): traag en/of verkeerd lezen en schrijven van woorden
- tactiele afasie: niet kunnen benoemen van voorwerpen na betasting
- Wernicke-afasie (= sensorische of receptieve afasie): niet of verkeerd begrijpen van woorden
- totale afasie: combinatie van alle hierboven genoemde vormen van afasie)

Terug naar taalverwerkingsstoornissen