Kopiƫring van de erfelijke code van het boodschapper-RNA in de ribosomen zodat de aldaar geproduceerde eiwitten de juiste aminozuren-volgorde hebben.

zie ook:
- celkern
- DNA
- RNA
- ribosomen
- transcriptie

Terug naar eiwitproductie